Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

 

TENIS  ZIEMNY  BYŁ  ZAWSZE  POPULARNĄ  DYSCYPLINĄ  SPORTOWĄ.  UPRAWIALI  GO  LUDZIE  DLA  ZDROWIA, Z  POTRZEBY  RUCHU  I  ELEGANCJI,  A  TAKŻE  DLA  TOWARZYSKIEGO  BYCIA  NA  KORTACH.   

 

Dnia 06.01.1996r. grupa 18 osób (uczestników zebrania) postanowiła o założeniuAndrychowskiego Towarzystwa Tenisowego z siedzibą w Targanicach.  Stworzona została grupa inicjatywna w składzie: Wojciech Makuch, Andrzej Skóbel, Andrzej Starzyk oraz Jacek Głogowski. Powyższa grupa została zobowiązana do rejestracji Stowarzyszenia w Urzędzie Wojewódzkim Bielsko-Biała a także do przygotowania Statutu Stowarzyszenia oraz prac przygotowawczych do I Walnego Zebrania ATT. Pierwsze Walne Zebranie odbyło się w dniu 09.03.1996r. Wybrano Zarząd ATT w składzie: Wojciech Makuch – Prezes, Jacek Głogowski – Skarbnik oraz członków Zarządu: Andrzej Skobel i Andrzej Starzyk. W następnej kadencji skład Zarządu przedstawiał się następująco: Wojciech Makuch,

Jan Owsiak, Andrzej Skóbel oraz Janusz Cholewa. W kolejnej kadencji nastąpiła zmiana: Prezesem została wybranaMałgorzata Oboza, Jan Owsiak został skarbnikiem a członkami Zarządu wybrano Wojciecha Makuch oraz Witolda Cholewa. Ostatnie Walne Zebranie dokonało istotnych zmian: Prezesem ATT został wybrany Roman Zieliński, skarbnikiem został Jan Owsiak a członkami Zarządu zostali wybrani Marek Lachendro oraz Małgorzata Oboza. Ilość członków ATT oscyluje w granicach 20 osób czynnie uprawiających dyscyplinę: tenis ziemny. Organizowane są coroczne turnieje w grach singlowych oraz grze podwójnej. Przedstawiciele ATT biorą także udział z dużym sukcesem w turniejach organizowanych w Bielsku-Białej, Kętach oraz Katowicach.